نور آبی ساطع شده از دستگاه های دیجیتالی ممکن است باعث اختلالات خواب و مشکلات بینایی شود

آیا شب ها با تلفن هوشمند خود آرام می گیرید یا تلویزیون را از روی تخت خود تماشا می کنید؟ به گفته محققان، نور آبی که از دستگاه های دیجیت...

ادامه مطلب